• Zihinsel Yetersizlik
  • Down Sendromu
  • Cerebral Palsy (CP)
  • Spina Bifida
  • Okul Başarısızlığı
  • Okul Uyum Problemi
  • Davranış Bozukluğu olan ya da farklı bir engele sahip olan bireyler kurumumuzda eğitim alabilirler.
Embed HTML not available.