AİLE EĞİTİM PROGRAMI

A- ÖZEL EĞİTİM

      Engelli bireyin tüm gelişim alanlarındaki gelişmelerindeki engellerini ve üstün özellikleri yönünden eğitim ve öğretim amaçlarını gerçekleştirmek için eğitim hizmetlerine ek olarak bir takım özel hizmet ve destek eğitim alınarak toplumsallaşmasının sağlanmasına özel eğitim denir.

B- AİLE EĞİTİMİNİN TANIMI : Aile için hazırlanan ve zihinsel engelli çocuğun akademik, sosyal, kişisel bakım ve becerilerine ilişkin durum ve gelişmesi hedefleri, amaçları açıklayan uygulanmasında aileye yardımcı olan ve ailenin bir bütün olarak sosyal çevreye uyumunu destekleyen programdır. 

 Bu programın önemi ise ailenin çocuğuyla birlikte daha fazla birlikte olması ve amaçları gerçekleştirme süresinin kısaltılması, eğitim merkezimizde verilen eğitimin daha kalıcı ve uzun süreli olmasıdır. Böylece ailelerin daha fazla sosyal gereksinimlerinin karşılanmasını daha mutlu  daha huzurlu bir yaşam sağlamış olacaktır.  

 Unutmayınız ki ; aile eğitimi özel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve gönüllük esastır. 

C- AİLE Eğitiminizdeki  AMAÇLARIMIZ

 Çocuğunuzu daha iyi tanımanızı daha iyi bir uyum içinde yaşamasının sağlamak, Toplumla daha iyi bir iletişim içerisinde yaşamanızı sağlamak, Çocuğunun eğitimine kendine güven ve bağımsızlık duygusunun gelişmesinde, sosyalleşmesinde işbirliği ile eğitim öğretim programını evde desteklemek, pekiştirmenizi sağlamak. Diğer ailelerle tanışmanızı, kaynaşmanızı aynı amaç, sorun için çözüm yolları üzerinde işbirliği yapmaktır.

D- AİLE EĞİTİMİNDEKİ ÖZEL AMAÇLARIMIZ

 Çocuğunuzun  engel gurubunu kişisel, fiziksel, psikolojik, eğitimsel, tüm gelişimsel özelliklerini tanılamak,

Birlikte çözüm yolları bulmak ve kurumumuzda yapılan uygulamaları ailelerle paylaşmak, Toplumda engelli çocuklara karşı kalıp yargıları ve engelli olarak etkilemeyi kişilik benlik tasarımına karşı direnç sağlayarak birlikte güçlenmek, 573 sayılı kanun hükmünde kararname hakkında engelliler yönelik tanınan hakların tanıdığı haklar ve yüklediği sorumlulukları kullanabilirlik düzeyini artırmak, merkezimiz tarafından çocuğunuz için hazırlanan eğitim öğretim sosyalleşme programının takibini ve uygulamasını sağlamak, Çevrenin kötü şartlarını lehinize yönelik düzeltme iyi şartlarda geliştirme ve çevrenin imkanlarından daha çok yararlanma imkanlarını yaratmak. Çocuğunuzun gelişim basamaklarına göre tanıması ve anlaması sağlayıcı genel ve özel konu anlatımları anlatmak, buna ilişkin çocuğunuz için hazırlanan programı uygulamasına yardımcı olmak. Çocukların bireysel özelliklerinin farklı olduğu ve bu yüzden beklentilerinin farklılıkları doğrultusunda olması gerektiğini bireysel eğitim programları hazırlayarak anlatmak ve evde destek sistemi ile uygulamalara katılmalarını sağlamak, Çocuğunuzu doğal ortamda incelenmesini sağlamak. Çocuğunuzla sağlıklı iletişim kurmanın yolları ve önemini anlatmak, Çocuğunuzun olumsuz davranışlarının saptanması ve ortadan kaldırılması için işbirliği içinde çalışmak. Çocuğun eğitimi ve olumlu davranış durumları kazandırma ve devamlılığını sağlamada anne ve babalar arası tutarlılık, eşgüdüm ve dayanışmanın sağlanmasını sağlamaktır Bütün bu istekler doğrultusunda hazırlanan Aile eğitimin gönüllük esastır. 

E- AİLE EĞİTİM PROGRAMININ UYGULANMASI

1- Program uzman personel tarafından hazırlanır. Sorumlu müdür tarafından onaylanır ve uygulanır. Uzman personel tarafından çocuğunuzun bireysel gelişimi, eğitimi- öğretim çalışmaları ve evde yapılacak pekiştirme içerikli aile eğitimi programı bireysel gelişimi, programı bireysel oturumlarda anlatılır. Genel amaçları ve özel amaçları grup ortamlarında aileye sunma ve tartışma çözüm bulma esasına dayalı olarak devam ettirilir. Aile gereksinimlerinin öncelikleri her zaman öncelikli olarak belirlenip uygulaması yapılır. 

F- AİLE EĞİTİMİNİ UYGULAYACAK PERSONELİN NİTELİĞİ

Özel eğitim öğretmenleri, Psikolojik Rehberlik ve Danışma bölümü mezunları tarafından uygulanacaktır.

G- AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Yapılacak anket sonucunda ailelerin istek ve ihtiyaçlarına göre saat ve gün belirlenerek bireysel ve grup eğitimleri yapılmaktadır. Programın içeriğinin hazırlanmasında, özel aile oturumları, çocuğunuzun ailenin gereksinimleri doğrultusunda akademik personelce hazırlanıp uygulanacaktır.

 

Embed HTML not available.