Çocuk Danışmanlığı Nedir?

       Çocukluk dönemi geniş alanlı ve uzun bir süreci kapsar. Her çocuk genetik, psikolojik, sosyal ve bedensel açıdan birbirinden farklı olarak büyür. Gelişmenin en temel aşamalarını içeren bu dönemde ailenin, çevrenin ve okulun etkisi de oldukça büyüktür.

       Her yaş grubu ve cinsiyeti için ayrı bir psikolojik, bedensel ve sosyal açıdan gelişme mevcuttur. Bu yüzden çocuklar olaylara kendini ifade etme açısından değişik tutum ve davranışlar sergileyebilir. Anne ve baba tarafından bu tepkileri doğru anlayıp yorumlayabilmek, çocuğun karakter gelişiminde önemli rol oynar. Bu dönemlerin bilinçli ve sağlıklı bir şekilde geçirilmesi, çocuğun yetişkinlikte de bu alanlarda yaşayacağı birçok problemin önüne geçer.

       Merkezimizde, çocuklar ve ergenlere yönelik olarak, onların hem bulundukları yaş dönemine ait gelişim özellikleri, hem de yaşadıkları sosyal çevreleri ile etkileşim sürecinde ortaya çıkabilecek; duygusal, sosyal, gelişimsel ve davranışsal sorunlarının çözümlenmesi, bireysel gelişimlerinin yaşlarına ve cinsiyetlerine uygun olarak desteklenmesi ve güçlendirilmesine yönelik hizmetler verilmektedir. Probleme yönelik çalışmaların yanı sıra, çocuğun/ergenin sosyal ve duygusal açıdan       güçlenebilmesi, arkadaşlarıyla sağlıklı ve besleyici ilişkiler kurabilmesi amaçlanmaktadır.

       Bu danışmanlık hizmetleri ebeveyn tutumları ile birlikte çalışılarak ve gerektiğinde okul ile de iş birliği yapılarak yürütülmektedir.

        Yaşamın erken yıllarındaki bu problemler çözülmediği takdirde ilerleyici nitelik gösterip ergenlik veya yetişkinlik dönemlerinde akademik, ailevi ve sosyal alanlarda çözümü zor problemlere yol açabilir. Bu nedenle erken önlem alınması büyük önem taşımaktadır.

Embed HTML not available.