Her çocuğun ilgisi, ihtiyacı, gelişimsel özellikleri, öğrenme yöntemi birbirinden farklıdır. Çocuğun gelişimin her yönden desteklenebilmesi için çocuğun objektif olarak değerlendirilmesi gereklidir. 

Çocuğa yardım onun tüm yönlerinin bilinebilme ve tanınabilmesi sayesinde gerçekleştirilebilir. Tanıma ve değerlendirme ile hem çocuğun güçlü yanları hem de gelişimsel ihtiyaçları ortaya çıkarılır. Çocukların yaş ve gelişim özelliklerinin bilinmesi, çocuğa sunulan destek hizmetlerinin kalitesini etkiler. 

Çocukların gelişim özellikleri, ilgi ve gereksinimleri belirlendiğinde kazandırılmak istenen hedeflere ulaşılması mümkün olur. Çocuklar arasındaki bireysel farklılıkların belirlenmesi ve düzenlemeler ile planların buna göre yapılması çocuğun desteklenmesi açısından önemlidir. Çocukların güçlü taraflarının ya da geliştirilebilecek olan özel gereksinimlerinin erken dönemlerde tespit edilmesi ve müdahale edilmesi erken dönemlerden itibaren çocukların destek almasını sağlar. 

Çocuklara ilişkin etkili kararlar alınabilmesi, çocukların kendilerini tanıyarak bireysel ve sosyal farkındalıklarının arttırılması için değerlendirme yapmak gerekir. Çocukların gelişimlerindeki ilerleme ya da sapmaların belirlenebilmesi böylece de çocuğa gereken rehberliğin yapılabilmesi, çocukları tanımaya bağlıdır. Çocukların gelişimlerinin çok hızlı olduğu erken çocukluk yıllarında tanıma ve değerlendirmenin önemi daha da büyüktür. 

Erken dönemde destek gereksinimlerinin belirlenmesi çocukların gelişimlerini desteklemede etkili stratejilerin oluşturulması açısından önemlidir.

Embed HTML not available.