Grup Eğitimi: 

Özel Eğitime gereksinim duyan bireylerin, bireysel eğitim programında kazandığı davranışları içselleştirmesi, bireysel eğitim programında kazandığı davranışları genellemesini ve bu davranışları hayatının bir parçası olarak görmesini amaçlayan bir eğitim programıdır.

Çocuklar doğdukları ilk andan itibaren vakitlerinin çoğunu aile ortamında geçirir; onların duygusal-sosyal gelişimlerini etkileyen önemli faktörlerden biride annesi ve diğer aile fertleriyle geçirdiği zaman dilimidir. Yaşları ilerledikçe çocukların önceliklerinde akran ortamına ve sosyal çevreye doğru yönelmeyle gözlemlenir. Çocuklar akranlarıyla olan bir grup ortamında birçok beceriyi taklit ederek öğrenirler. Bu öğrenme şekline doğal öğrenme de deniliyor. Grup eğitimleri çocukların alıştıkları aile ortamı sınırlarından çıkıp fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal gelişimlerini besleyen eğitsel ve sosyal bir ortam sunar.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde uygulanan grup eğitiminin, bireyin zihinsel gelişimi, sosyal gelişim ve dil gelişimi üzerinde olan yararları:

 • Soru sormayı gerektiren aktiviteler edinir.
 • Çevresi ile ilgili bilgileri toparlamasını sağlar.
 • Bilgiyi genelleme becerilerini pekiştirir.
 • Renk, sayı, az-çok, küçük-büyük, uzak-yakın, uzun-kısa gibi kavramların temelini oluşturur.
 • Duyularını daha etkin kullanmayı öğrenir.
 • Dikkat süresini uzatmasını sağlar.
 • Problem çözme becerilerini geliştirir.
 • Kullandığı ve anladığı kelime haznesini zenginleştirir.
 • Dili doğru kullanmayı, kendini doğru ifade etmesini öğrenir.
 • Akranlarıyla daha sağlıklı iletişim kurar.
 • Düşüncelerini sözel olarak aktarma fırsatı yakalar.
 • Özgüven duygusunu arttırır.
 • Sosyalleşmesini sağlar.
 • Bağımsızlık duygusunu geliştirir.
 • Paylaşma ve birlikte çalışma becerilerini geliştirir.
 • Kendini yönetmesini ve yeni kararlar alabilmesi konusunda sağlar,
 • Toplumsal kuralları kavrar.
 • Çevreye uyumunu kolaylaştırır,
 • Günlük yaşam ve öz bakım becerilerini pekiştirir.
Embed HTML not available.