Rehberlik her bireyin önce kendi ilgi, yetenek, kişilik, istek ve arzuları kuvvetli ve zayıf yanları ile kendisini çok yönlü tanımasını sağlamaya çalışır. Kendini iyi tanıyan birey sorunlarının farkındadır ve onları çözmek için güç sarf eder.

Rehberliğin Önemi;

  • Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Kendini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına yardımcı olur.
  • Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesine ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yaralı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardım etmektir.

Rehberlik Servisinin (Hizmetlerinin) Genel Amaçları;

  • Öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal vb. sorunlarının çözümünde yardımcı olmak.
  • Öğrencilere insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak için temel iletişim becerileri kazandırmak.
  • Kişisel gelişim için öğrencilere açık olan fırsatları okul ve okul dışındaki eğitim olanakları, meslekleri, iş dünyasını tanımalarında yardımcı olmak.
  • Amaç belirleme, sorun çözme, karar verme, tercih yapma, sorumluluk alma gibi yaşam becerilerinde yeterlilik ve kendine güven kazanmalarına yardımcı olmak.
  • Toplum gerçeklerini de göz önünde bulundurarak kendilerine uygun üst öğrenim programlarını, iş ve meslekleri tanıyıp seçmelerine yardımcı olmak.
Embed HTML not available.